logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

מכרזים ופניות לקבלת הצעות

הליך 23/2023 - הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר היועצים / ספקים של התאגיד בקטגוריית: חשמלאים 

 

הליך 22/2023 - איתור מנהל/ת חשבונות

 

הליך 20/2023 - הזמנה להציע הצעות לתחזוקת אתר אינטרנט והנגשת תכנים ומסמכים


מכרז כוח אדם מס 21/2023: איש צוות תפעול מכון טיהור

הליך מס' 19/2023: איתור מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת לתאגיד פלגי שרון בע"מ


הליך מס' 18/2023: הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר היועצים של התאגיד בקטגוריית: בודק/ת נספחים סניטריים

מכרז 17/2023 - למכירת רכב מסחרי מסוג "פולקסווגן" / Volkswagen‏


הליך מס' 15/2023 - הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותים בתחום חישוב/ים כלכליים


הודעה על התקשרות עם ספק יחיד:"אקוואטק" / Aquatech

 

הליך 14/2023: הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר המודדים של התאגיד


הודעה על התקשרות עם ספק יחיד: פי.סי.חץ בע"מ


הליך 13/2023: הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר היועצים של התאגיד בקטגוריית: מתכננים


הליך 12/2023: הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר הספקים בקטגורית: אחזקה ושירות לגנרטורים

 

מכרז פומבי משותף מס' 11/2023: לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון


הליך 10/2023: הזמנה להציע הצעת מחיר לקבלת שירותי יעוץ בנושא ביטחון מים והיערכות למצבי חירום

 

מכרז פומבי מס' 08/2023: לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון

 

מכרז פומבי מס' 07/2023: למתן שירותי ניהול הנדסי


הליך מס' 06/2023: הודעה על פתיחה ועדכון מאגר יועצים / ספקים למתן שירותי עריכת דין

 

מכרז פומבי מס' 05/2023 ב' לאספקת פלוקולנטים לצורך יבוש בוצה והסמכה בצנטריפוגה ובמסמיכים


מכרז פומבי מס' 05/2023: אספקת פלוקולנטים לצורך יבוש בוצה והסמכה בצנטריפוגה ובמסמיכים למכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון


מכרז פומבי מס' 04/2023: אספקת כימיקלים ותחזוקת מתקני אחסון ומינון כימיקלים לתהליכי טיהור שפכים במכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

 

הזמנה להציע הצעת מחיר לקבלת שירותי יעוץ בנושא ביטחון מים והיערכות למצבי חירום

 

הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר מנהלי הפרויקטים / מפקחים של התאגיד


הזמנה להציע הצעות שירותי ייעוץ וליווי ביטוחי


דרוש/ה מנהל/ת חוזים והתקשרויות


> קול קורא לספקים 

> ארכיון מכרזים ופניות לקבלת הצעות