logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

ארכיון מכרזים ופניות לקבלת הצעות

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2021

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2020  

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2019

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2018