logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

ארכיון מכרזים ופניות לקבלת הצעות

מכרזים 2024

* הבהרה: כלל משרות כח האדם באתר מיועדות לגברים ונשים כאחד, השימוש בלשון זכר/נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד.

מכרז 07/2024 לדיגום ובדיקות מעבדה


החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל)


החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל)

 

הליך מס' 10/2024: הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר היועצים של התאגיד בקטגוריית: בודק/ת נספחים סניטריים


מכרז כ"א 09/2024 עבור מנהל מט"ש

 

מכרז 08/2024 עבור מנהל חוזים והתקשרויות


מכרז 05/2024 למכירת מכונת פריצה/שטיפה


הליך 02/2024: הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים בקטגורית: אחזקה ושירות למדחסים

מכרז מסגרת פומבי מס' 01-2024: לאחזקת מערכות מים וביוב בכוכב יאיר וצור יגאל, לאחזקת מערכות ביוב בכפר סבא, ביצוע עבודות, תשתית ואספקה וחלוקת מים בזמן חירום ושעת משבר

 


 

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2023

מכרז מס 24/2023: מכירת מכונת פריצה/שטיפה

 

הליך 23/2023 - הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר היועצים / ספקים של התאגיד בקטגוריית: חשמלאים 

 

הליך 22/2023 - איתור מנהל/ת חשבונות

 

מכרז כוח אדם מס 21/2023: איש צוות תפעול מכון טיהור

 

הליך 20/2023 - הזמנה להציע הצעות לתחזוקת אתר אינטרנט והנגשת תכנים ומסמכים

 

הליך מס' 19/2023: איתור מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת לתאגיד פלגי שרון בע"מ

 

הליך מס' 18/2023: הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר היועצים של התאגיד בקטגוריית: בודק/ת נספחים סניטריים

 

מכרז 17/2023 - למכירת רכב מסחרי מסוג "פולקסווגן" / Volkswagen‏


הליך מס' 15/2023 - הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותים בתחום חישוב/ים כלכליים

 

הליך 14/2023: הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר המודדים של התאגיד


הליך 13/2023: הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר היועצים של התאגיד בקטגוריית: מתכננים


הליך 12/2023: הזמנה להציע הצעות - להיכלל במאגר הספקים בקטגורית: אחזקה ושירות לגנרטורים

 

מכרז פומבי משותף מס' 11/2023: לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון


הליך 10/2023: הזמנה להציע הצעת מחיר לקבלת שירותי יעוץ בנושא ביטחון מים והיערכות למצבי חירום

 

מכרז פומבי מס' 08/2023: לקבלת הצעות למתן שירותי מהנדס ויעוץ למכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון

 

מכרז פומבי מס' 07/2023: למתן שירותי ניהול הנדסי


הליך מס' 06/2023: הודעה על פתיחה ועדכון מאגר יועצים / ספקים למתן שירותי עריכת דין

 

מכרז פומבי מס' 05/2023 ב' לאספקת פלוקולנטים לצורך יבוש בוצה והסמכה בצנטריפוגה ובמסמיכים


מכרז פומבי מס' 05/2023: אספקת פלוקולנטים לצורך יבוש בוצה והסמכה בצנטריפוגה ובמסמיכים למכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון


מכרז פומבי מס' 04/2023: אספקת כימיקלים ותחזוקת מתקני אחסון ומינון כימיקלים לתהליכי טיהור שפכים במכון טיהור השפכים כפ"ס הוד השרון

 

הזמנה להציע הצעת מחיר לקבלת שירותי יעוץ בנושא ביטחון מים והיערכות למצבי חירום

 

הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר מנהלי הפרויקטים / מפקחים של התאגיד


הזמנה להציע הצעות שירותי ייעוץ וליווי ביטוחי


דרוש/ה מנהל/ת חוזים והתקשרויותמכרזים ופניות לקבלת הצעות 2022

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2021


מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2020

 

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2019

מכרזים ופניות לקבלת הצעות 2018