logo

mobile header

מכרז 1/22: מנהל מכון טיהור שפכים

מכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון (להלן: המכון) הנמצא בבעלות משותפת של התאגידים, הינו מתקן הנדסי גדול המטפל בשפכי כפר סבא והוד השרון. במכון קיימים עשרות מתקנים הנדסיים ובהם ציוד רב הכולל משאבות, מפוחים, בקרים, מערכות ניטור, מכונות להסמכה ולסחיטת בוצה ועוד. המכון פועל באופן רציף לאורך כל ימות השנה ולפיכך תפעולו של המכון מבוצע במשמרות.
התאגיד פונה בזאת למציעים שיענו על דרישות הסף נשוא מכרז זה להגיש הצעתם לניהול מכון טיהור השפכים (להלן: מנהל המט"ש).


שעות העבודה

עבודת מנהל המט"ש הינה בשעות היום, וכן הוא נדרש לתת מענה גם בשעות וימים שמחוץ לשעות או ימי העבודה ככל שיידרש.


מהות התפקיד

 • תחזוקה שוטפת – מנהל המט"ש יהיה אחראי לתחזוקה השוטפת של כלל הציוד במכון תוך מעקב אחר תכנית אחזקה מונעת מכאנית וחשמל, וביצוע כל עבודות התחזוקה.
 • תפעול – מנהל המט"ש יהיה אחראי לתפעול השוטף של המט"ש ובכלל זה כלל מערכות הציוד ומערכות בקרה. מנהל המט"ש יפעיל ספקים בהתקשרות, מפעילים בכירים וחשמלאים ויעשה הכל על מנת שהמט"ש יפעל בצורה תקינה כאשר התקלות מטופלות במקביל וביעילות.
 • תהליך טיפול וטיהור מי השפכים – מנהל המט"ש יכיר את התהליך וכן את הצנרת והתוכניות שלה. המנהליעקוב אחר התהליך ויתייעץ עם גורמי המקצוע, ובכלל זה מהנדס המט"ש ויועצים חיצונים אם נדרש, על מנת לפתור בעיות תהליכיות ככל שיהיו.
 • ניהול התחזוקה המונעת של המט"ש - מנהל המט"ש יפעיל את המפעיל הראשי אשר ידאג לתחזוקה מונעת של הציוד.
 • ניהול תחזוקת שבר –מנהל המט"ש ידאג לנהל עבודות תחזוקת שבר, ככל שתהיינה כאלה, לרבות פירוק הציוד, פירוק כבלי החשמל (באמצעות חשמלאי), בדיקה ואיתור התקלה והמלצה לטיפול באופן עצמאי או על ידי קבלן חיצוני.
 • איתור תקלות – מנהל המט"ש נדרש לדעת לאתר בעיות בציוד ולטפל בהן בעזרת אנשי מקצוע כמו גם להנחות את צוות העובדים בפעולות הנידרשות לביצוע.
 • הפקת דוחות – המנהל יפיק דו"ח חודשי עם פירוט של תקלות בציוד וסטאטוס ביצוע וכן דוח אחזקה שנתי על פי נהלי הסמכת ISO.


רשאים להגיש מועמדותם בעלי הכישורים הבאים:

 • ידע וניסיון בתפעול וניהול מערכות אלקטרו-מכניות יתרון משמעותי לבעלי ידע וניסיון בתפעול מערכות הידראוליות, ובפרט מערכות מים וביוב.
 • ידע בתפעול מחשב, ומיומנות בהפעלת בקרים למערכות אלקטרו-מכאניות.
 • מיומנות טובה בניתוח נתונים והפקת דוחות.

נתונים נוספים המקנים יתרון למועמד

 • יתרון משמעותי ביותר לניסיון בעבודה במכון טיהור שפכים ולידע מעמיק על התהליכים שבמכון (יש להגיש אסמכתאות לגבי קורסים והכשרות)
 • הסמכה מקצועית כמהנדס או הנדסאי בניין/ טכנולוגיות מים / חשמל – יתרון משמעותי
 • יכולת עבודה תחת לחץ, יוזמה, גישת שירות גבוהה, עבודה בצוות.
 • יחסי אנוש מעולים
 • מגורים באזור המרכז


דגשים נוספים:

 • ועדת האיתור של התאגידים שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שימצאו המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.
 • תנאי ההעסקה של המשרה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • מובהר בזאת כי התאגידים רשאים שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
 • מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.
 • כרגע מועסק במשרה זו עובד הפורש לגמלאות, עמו תידרש חפיפה.

הגשת מועמדות

הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש להעביר עד ליום 21/5/22 למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i בציון "מועמדות למשרת מנהל מכון טיהור שפכים, מכרז כח אדם 1/22".
פניות שיגיעו שלא באופן הנ"ל או שלא עד המועד הנ"ל לא יובאו לדיון.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.