logo

mobile header

מפעיל ראשי למכון טיהור שפכים- מכרז כוח אדם מס' 02/2021

תאגיד המים והביוב פלגי שרון – מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל, ותאגיד מי הוד השרון מזמינים אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מפעיל ראשי למכון טיהור שפכים- מכרז כוח אדם מס' 02/2021

כללי

מכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון (להלן: המכון), הינו מתקן הנדסי גדול המטפל בשפכי כפר סבא והוד השרון. במכון קיימים עשרות מתקנים הנדסיים ובהם ציוד רב הכולל משאבות, מפוחים, בקרים, מערכות ניטור, מכונות להסמכה ולסחיטת בוצה ועוד. המכון פועל באופן רציף לאורך כל ימות השנה ולפיכך תפעולו של המכון מתבצע בו במשמרות.
לצורך ניהולו התקין של הציוד שפורט לעיל נדרש מנהל מערך תחזוקה במכון הטיהור (להלן: מפעיל ראשי). המועמד שיזכה יועסק במשרה מלאה ויהיה כפוף למנהל מכון הטיהור.
 

שעות העבודה

עבודת המפעיל הינה בשעות היום ובנוסף במשמרות ככל שיידרש לרבות שבתות וחגים.
 

מהות התפקיד

 • תחזוקה שוטפת – המפעיל הראשי יעסוק בכל עבודות התחזוקה הנדרשות במכון הטיהור, ובכלל זה תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר הכוללת ניקוי ציוד סובב, גירוז, החלפת שמנים וניקוי מסננים .
 • תפעול – המפעיל הראשי ייתן מענה לתקלות בציוד ובמתקנים וידע לתפעל מערכות אלה כולל שליטה ותפעול בבקרים אלקטרונים ותפעול מרכז הבקרה.
 • ניהול התחזוקה המונעת של המט"ש - המפעיל הראשי יבנה תכנית אחזקה שנתית למתקנים השונים והמכונות על פי הוראות היצרן וידאג לבצע תחזוקת מנע כולל מעקב ביצוע.
 • ניהול תחזוקת שבר –המפעיל הראשי ידאג לנהל עבודות תחזוקת שבר, ככל שתהיינה כאלה, לרבות פירוק הציוד, פירוק כבלי החשמל (באמצעות חשמלאי), בדיקה ואיתור התקלה והמלצה לטיפול באופן עצמאי או על ידי קבלן חיצוני.
 • איתור תקלות – המפעיל הראשי יהיה הגורם המקצועי לצורך איתור וטיפול בתקלות במתקנים. לאחר איתור התקלה ינחה המפעיל מקצועית את צוות התפעול במכון הטיהור.
 • מעקב תקלות- המפעיל הראשי יעקב אחר תקלות באמצעות תוכנה ייעודית תוך מעקב אחר לוח זמנים וקשר עם קבלנים.
 • הפקת דוחות – דו"ח חודשי של תקלות בציוד וסטאטוס ביצוע, דוח אחזקה שנתי על פי נהלי הסמכת ISO.

 

רשאים להגיש מועמדותם בעלי הכישורים הבאים:

 • בעלי ניסיון ורקע טכני באחזקת מכונות וציוד סובב במשך 3 שנים לפחות ברציפות.
 • ידע בהפעלת מחשב , יכולת הפעלת בקרים למערכות אלקטרו מכאניות.
 • יכולת בסיסית לניתוח והפקת דוחות.

 

כישורים נוספים להם יינתן יתרון למועמד

 • עבודה כמפעיל בכיר במכון טיהור שפכים
 • יכולת עבודה בלחץ, יוזמה, גישת שירות גבוהה, עבודה בצוות.
 • מגורים באזור המרכז
 • יחסי אנוש מעולים.

 

דגשים נוספים

 • ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • מובהר בזאת כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
 • מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.
 • כרגע במשרה זו מועסק עובד היוצא לגמלאות, עמו תידרש חפיפה.

 

הגשת מועמדות

הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש להעביר עד ליום 11/04/2021 בשעה 14:00 למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בציון "מועמדות למשרת מפעיל ראשי במכון טיהור שפכים".
פניות שיגיעו שלא באופן הנ"ל ושלא עד המועד הנ"ל לא יובאו לדיון.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.