logo

mobile header

תקלה ראשית בקידוח מי השתיה של קיבוץ אייל

תושבי כוכב יאיר צור יגאל,
עקב תקלה ראשית בקידוח מי השתיה של קיבוץ אייל יבוצעו עבודות שיקום בחירום על ידי הקיבוץ בימים רביעי וחמישי 01-02/07/2020.
כתוצאה מתקלה זו ייתכנו שיבושים באספקת המים וצפויים לחצי אספקה נמוכים מהרגיל בימים אלה בין השעות 08:00 בבוקר יום רביעי ועד 16:00 ביום חמישי.
על מנת לצמצם ככל הניתן את השיבושים באספקת המים המועצה תפסיק לחלוטין את השקייית הגינון הציבורי ואתם מתבקשים
להימנע מהשקיית הגינות הפרטיות במהלך היומיים הקרובים.
תאגיד פלגי שרון פועל מול חברת מקורות לתגבור אספקת המים בחיבור הצרכן וכן נמצא בקשר מתמיד עם קיבוץ אייל ויעדכן ככל שידרש לגבי מועד החזרת הקידוח לפעולה.
בתקווה לשיתוף פעולה
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]