logo

mobile header

טיהור שפכים ואיכות הסביבה

פלגי שרון בע"מ רואה חשיבות רבה בשמירה על הסביבה. במסגרת זו התאגיד מפעיל מכון טיהור שפכים מודרני, בשיתוף תאגיד מי הוד השרון, האחראי לטהר את השפכים של העיר כפר סבא לתקנים המחמירים ביותר. השפכים עוברים טיהור בפיקוח של משרד הגנת הסביבה והבריאות. הקולחין המטוהרים להיות המקור העיקרי של מים שיושבו לטבע במסגרת פרוייקט "גאולת הירקון", שאמור להחזיר חיים לירקון העליון ויובליו. במסגרת הפרוייקט, יוזרמו הקולחים המטוהרים בנחל עד למתחם שבע תחנות ומשם ישאבו חזרה לאזורנו לשימושים חקלאיים.

 

על מנת לשמור על מכון הטיהור ועל פעילותו, והימנע ממפגעים שעלולים במקרה הקיצוני לגרום להזרמת שפכים באיכות לא מתאימה לנחל, הנכם נקראים לשמור על הכללים הבאים

 

  • אנא המנעו מהשלכת מגבונים לחים ותחבושות הגייניות לאסלות - יש להשליך מוצרים אלו לאשפה ולא למערכת הביוב, שכן אינם מתכלים וגורמים לסתימות במערכת הביוב ולפגיעה במכון הטיהור.
  • אנא הימנעו מחיבור של מרזבים למערכת הביוב - חיבור מרזבים למערכת הביוב עלול לגרום לכך שבימים גשומים מי גשם מוחדרים למערכת הביוב דבר שעלול לפגוע ביכולותו של התאגיד לטפל בשפכים ובמקרים קיצוניים אף יחייב את התאגיד להזרים את השפכים לים בימי גשם. חיבור המרזבים הנו לא חוקי, ועלול לחייב את המתחבר בקנסות ובעלויות הניתוק וההסדרה. אנא דווחו לתאגיד על כל מקרה בו אתם נתקלים בחיבור של מרזבים למערכת הביוב.
  • חומרים כימיים מקומם אינו בביוב - מכון טיהור השפכים מתקשה לטפל בחומרים כימיים שונים (מדללי צבע, חומרים לא מזוהים, שאריות תרופות, מתכות כבדות ועוד) ויש להימנע משפיכתם למערכת הביוב.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.