logo

mobile header

שיבושים באספקת המים ב 9.11.23 בכוכב יאיר צור יגאל

ביום חמישי ה- 09/11/2023 בין השעות 10:00- 15:00 צפויים שיבושים באספקת המים בכוכב יאיר צור יגאל ובאזור התעשיה מצפה ספיר
שיבושי אספקת המים הם בהמשך לעבודות המתבצעות בשטח המעוצה ולצורך חיבור קו המים למועדון גמלאים / צופים. הדבר יורגש בשיבוש בלחצי המים בכוכב יאיר צור יגאל ואזור תעשייה מצפה ספיר.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.