logo

mobile header

מדי מים ממוחשבים לקריאה מרחוק

בכפר סבא ובכוכב יאיר צור יגאל מותקנת מערכת קריאה מרחוק (קר"מ), מערכת טכנולוגית מתקדמת לקריאת מדי המים באמצעות שידור מרחוק. החשיבות העליונה במערכת הקר"מ היא יכולת דיווח מדויק של צריכת המים בזמן אמת, דבר המאפשר יכולת התראה מהירה על חשד דליפות, תקלות וכד'.

חשש לנזילה במד מים משויך

חשש לנזילה במד משויך מתקיים כאשר קיימת מדידה של צריכת מים רציפה בפרק זמן העולה על 24 שעות, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה.


חשש לנזילה במד מים ראשי

חשש לנזילה במד ראשי מתקיים כאשר קיימת מדידה של צריכת מים רציפה בפרק זמן העולה על 24 שעות, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה.

 

לשירותכם שירות Read your meter: אתר אינטרנט ואפליקציה ידידותיים ומתקדמים, המאפשרים לכם לעקוב אחר צריכת המים שלכם.

 
באתר החדש תוכלו:
  • להיות עם אצבע על הדופק על צריכת המים שלכם.
  • לעקוב אחר פעולת מונה המים ותקינותו.
  • לקבל התרעות והודעות באופן ישיר לתיבת המייל או ב- SMS.
 
קישורים:
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.