logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

בירורי תשלום וקבלת קהל

כפר סבא

מוקד קבלת קהל בנוגע לנושאי חשבונות ותשלומים מופעל עבורנו על ידי מפעל המים כפר סבא. בויצמן 135, כפר סבא במועדים הבאים:

בימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:00

בימים א' ו-ג' גם בין השעות 16:30-19:00

ניתן ליצור קשר לשאלות בדבר החשבון שנשלח בטלפון חינם 1-800-400-480, ובטלפון:  09-7634300

בימים א'-ה' בין השעות 7:30-15:30

בימים א' ו-ג' גם בין השעות 16:30-19:00

צור יגאל

בנוסף מופעלת לשכה בצור יגאל, מרכז מסחרי ספיר, במועדים הבאים:

בימים א' ג' ו-ה' גם בין השעות 8:00-13:00

ביום ג' גם בין השעות 16:00-18:00

ניתן ליצור קשר לשאלות בדבר החשבון שנשלח בטלפון חינם 1-800-400-480,

בימים א'-ה' בין השעות 7:30-15:30

בימים א' ו-ג' גם בין השעות 16:30-19:00

כוכב יאיר

בשעות קבלת הקהל לעיל. מספר הטלפון של הלשכה בכוכב יאיר הנו 09-7498888.

למידע נוסף: