logo

mobile header

תיקון אופן התצוגה של מד המים החדש

בעקבות פניות צרכנים לתאגיד בדבר אופן התצוגה של מד המים החדש שאינו מראה ספיקה רגעית בשבתות וחגים, פנינו לחברת ארד למציאת פתרון.
לאחר פיתוח נוסף, נראה שניתן לפתור זאת באמצעות ביקור טכנאי חברת ארד במקום.
צרכן המעוניין בהסדרת התצוגה, יפנה לתאגיד במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ובו פרטיו כפי שמופיעים בחשבון המים לרבות מספר מד מים, כתובת וטלפון נייד.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.