logo

mobile header

עדכון ליום 2.1.2020 בנושא עבודות הנחת צנרת ביוב במקטע ז'בוטינסקי-כצנלסון

תאגיד פלגי שרון מעדכן כי הסתיימו עבודות הנחת צנרת הביוב ברחוב הכרמל במקטע בין רחוב ז'בוטינסקי לכצנלסון.
במקום הונחה שכבת אספלט זמנית, על מנת לאפשר בדיקת איתנות יציבות המסעה בתקופת החורף.
שיקום מלא יבוצע יחד עם כלל הפרויקט בעוד מספר חודשים.
הפרויקט ממשיך בעבודות ברחוב הארבל. מתחיל בפינת המייסדים ויתקדם בהדרגה חזרה לרחוב הכרמל.
כלל הפרויקט צפוי להסתיים בעוד כחצי שנה.