logo

mobile header

סגירת רחוב הארבל 8-10

הודעה לדיירי רחוב הארבל מספרים 8 – 10 א'+ב'

כידוע לכם, מתבצעות בימים אלה עבודות לשדרוג מערכת הביוב בחזית ביתכם.
משעה 0800 ביום ג' 28.01.2020 ועד לשעה 0900 יום ה' 30.01.2020 לא תתאפשר כניסה ויציאה מחניון ביתכם לרחוב הארבל.
אנא צאו עד השעה 07:45 מהחניון והימנעו מלהחנות את רכבכם ברחוב הארבל, בשטח העבודה, ע"מ לאפשר לנו לעבוד ביעילות ומבלי שיגרמו עיכובים ונזקים, ניתן לפנות אלינו במקום לבירורים נוספים.
במקרים מיוחדים ניתן לפנות לנציג התאגיד רמי בנייד 052-8986698.
החסימה למשך יומיים ובסוף העבודה יפתח הכביש לתנועה כרגיל.
אנו מודים לכם מראש על הסיוע ושיתוף הפעולה.
אנא עקבו באתר העירוני אחר שינויים מתחייבים.
ניתן להתעדכן גם באתר פלגי שרון.

אנא הבנתכם ושיתוף פעולה לביצוע יעיל ומהיר

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית שתגרם במהלך ביצוע העבודות.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]