logo

mobile header

עבודות לילה באזור צומת הרחובות רוטשילד המייסדים

תושבי רחוב המייסדים והסביבה,
בימים אלה מבצע תאגיד פלגי שרון עבודות לילה באזור צומת הרחובות רוטשילד המייסדים.
במסגרת העבודה מונח קו מאסף חדש מרחוב הכרמל שיחליף את הקו הישן שנדרש להחלפה.
העבודות מתבצעות בשעות הלילה כיוון שנדרשת חפירה פתוחה המחייבת חסימות בכיכר.
הסדרי התנועה והיתר עבודות לילה מאושרים על ידי העיריה ומשטרת ישראל.
האישור, בשלב זה, תקף עד בוקר יום שישי 27.11.2020.

אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

בברכה,
תאגיד פלגי שרון
ניתן לפנות 24/7 למוקד העירוני 106 בכל שאלה או בקשה, ובהודעת וואטסאפ למספר: 050-3106106
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]