logo

mobile header

טיפים ועצות

התאימו את מועדי השקיית הגינות בחודשי למועדים המותרים על פי חוק: מותר להשקות גינות ע"י ממטרות ומתזים רק בין החודשים מאי עד אוקטובר, בשעות הערב בין השעות 19:00 עד 7:00 למחרת. השקיה בשעות אלו כאשר אין משבי רוח מקטינה את התאיידות המים ומונעת מחלות עלים.

 • העדיפו לשתול צמחים הידועים כחסכנים במים.
 • הקצו את כמויות המים להשקיה בהתאם למזג האוויר ולצורכי הצמח.
 • אבזרו את הגינה בקוצבי מים או במחשבי השקיה בעלי התו הכחול, לחיסכון במים ולבריאות הצמחייה.
 • חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת התייבשות הקרקע והתחממותה ולצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה.
 • חלקו את השקיית הגינה לקבוצות על פי צריכת המים שלהם.
 • הגדילו את מרווחי ההשקיה לצמחים ולדשא. הגדלה זו תגרום להעמקת השורשים וליצירת צמחים חזקים, בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר.
 • כסחו את הדשא לעיתים תכופות. פעולה זו תביא לחיסכון ניכר בצריכת המים.
 • גזמו נוף מיותר של עצים ושיחים, הגוזלים מים שלא לצורך.

פזרו כמויות גדולות של קומפוסט. הקומפוסט משפר משמעותית את אחיזת המים בקרקע.

 • הורדת מים בשירותים - 40%
 • אמבטיה ומקלחת - 32%
 • כביסה - 14%
 • הדחת כלים -6%
 • מי שתייה ובישול - 5%
 • כיור האמבטיה - 3%
 • שטיפת הבית - 4%

אשפה ומוצרי מזון:

אין לזרוק את מערכת הביוב את המוצרים הבאים:

 • מגבונית לחים
 • טיטולים
 • מקלונים לניקוי אוזניים
 • ניילונים
 • תחבושות הגייניות וטמפונים
 • סמרטוטים
 • שיירי מזון
 • שערות
 • שמן ושומן

יש להשליך מוצרים אלו לאשפה ולא למערכת הביוב, כיון שהם אינם מתכלים וגורמים לסתימות במערכת הביוב ולפגיעה במכון הטיהור.

חיבור מרזבים למערכת הביוב:

אנא הימנעו מחיבור של מרזבים למערכת הביוב. מי גשם שחודרים למערכת הביוב במהלך ימים גשומים עלולים לפגוע ביכולותו של התאגיד לטפל בשפכים ובמקרים קיצוניים אף יחייב את התאגיד להזרים את השפכים לים בימי גשם. חיבור המרזבים אינו חוקי, ועלול לחייב את המתחבר בקנסות ובעלויות הניתוק וההסדרה. אנא דווחו לתאגיד על כל מקרה בו אתם נתקלים בחיבור של מרזבים למערכת הביוב.

חומרים כימיים:

יש להימנע מלשפוך חומרים כימיים אל מערכת הביוב.  מכון טיהור השפכים מתקשה לטפל בחומרים כימיים שונים (מדללי צבע, חומרים לא מזוהים, שאריות תרופות, מתכות כבדות ועוד).