logo

mobile header

צריכה משותפת

צריכה משותפת הנה צריכת מים המיוחסת לבניין מגורים בגין צריכה שמעבר לצריכת המים ביחידות הדיור, כדוגמת השקיית שטחי הגינון של הבניין. צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הכוללת הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין, לבין סך הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, בינהן:

  • נזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה)
  • תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין
  • גניבת מים מהצנרת של הבניין
  • קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס
  • תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים.
  • ייתכן מצב בו הקבלן שבנה קומפלקס של בניינים, העמיס בטעות את השקיית הגינון של הקומפלקס באופן בלתי שוויוני בין הבניינים בקומפלקס.

תאגיד פלגי שרון שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות.