logo

mobile header

הודעה על שדרוג תשתיות ביוב בשכונת קפלן – שלב ב'

תושבות ותושבים יקרים,

תאגיד פלגי שרון סיים את שלב א' בעבודות שדרוג תשתיות הביוב בשכונת קפלן והחל בימים אלה בביצוע שלב ב', שיבוצע בשיטת השירוול, ללא חפירות וטרקטורים. הרחובות בהם יבוצעו העבודות יהיו פתוחים לתנועת הדיירים למעט סגירות סביב פתחי שוחות הביוב.

להלן רחובות ולוח הזמנים לביצוע העבודות:

השופטים: מאי 2021 (הסתיים)
המלך ינאי: יוני 2021 (הסתיים)
דוד המלך קטע שאול-שלמה המלך:04.07.21 – 22.07.21
דוד המלך מצמת שלמה המלך-שביל הפטרולים עד חיבור לאשכול: יתבצע בחפירה פתוחה בין התאריכים 15.07.21 - 15.09.21


אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

מוזמנים לפנות למוקד העירוני בכל שאלה או בקשה, במספר 106 ובהודעת וואטסאפ למספר 050-3106106
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.