logo

mobile header

הודעה על שדרוג תשתיות ביוב בשכונת קפלן – שלב ב'

תושבות ותושבים יקרים,

תאגיד פלגי שרון - ביצוע שלב ב' מבוצע בשיטת השירוול, ללא חפירות וטרקטורים. הרחובות בהם יבוצעו העבודות יהיו פתוחים לתנועת הדיירים למעט סגירות סביב פתחי שוחות הביוב.להלן רחובות ולוח הזמנים לביצוע העבודות:

השופטים: מאי 2021 (הסתיים)
המלך ינאי: יוני 2021 (הסתיים)
דוד המלך קטע שאול-שלמה המלך:ביצוע שירוול לקו ראשי וחיבורי בתים לקו הביוב הראשי - אפריל 2022 (הסתיים)
דוד המלך מצמת שלמה המלך-שביל הפטרולים עד חיבור לאשכול: בביצוע החל מחודש ינואר 2023 ועד יוני 2023


אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

מוזמנים לפנות למוקד העירוני בכל שאלה או בקשה, במספר 106 ובהודעת וואטסאפ למספר 050-3106106
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.