logo

mobile header

עבודות ביוב ברח' המייסדים בחלק שבין רוטישלד לארבל

תושבות ותושבים יקרים,
ביום ראשון הקרוב, 06.09.2020, יחלו עבודות ביוב ברחוב המייסדים, בקטע שבין הרחובות רוטשילד-הארבל.
במהלכן תתבצע חצייה של כיכר רוטשילד לכיוון מזרח, בעבודות לילה.
לתשומת לבכם: במהלך העבודות תבוצע חסימה של קטעי הכביש הרלוונטיים, כך שלא ניתן יהיה לחנות או להיכנס לשטח העבודה, וכל זאת בתיאום מלא עם משטרת ישראל.
נבקשכם לא לחנות את הרכבים בשעות העבודה בקטע המדובר.
אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

בברכה,
תאגיד פלגי שרון
ניתן לפנות 24/7 למוקד העירוני 106 בכל שאלה או בקשה, ובהודעת וואטסאפ למספר: 050-3106106