logo

mobile header

מכרז כוח אדם מס' 12/2021: מנהל מכון טיהור שפכים למכון טיהור שפכים

תאגידי המים והביוב פלגי שרון בע"מ ומי הוד השרון בע"מ מזמינים בזאת הגשת מועמדויות לתפקיד: מנהל מכון טיהור שפכים למכון טיהור שפכים- מכרז כוח אדם מס' 12/2021
יודגש ויובהר כי מדובר בפרסום נוסף של מודעה עם עדכון תנאי סף. מועמדים שכבר הגישו קורות חיים לא צריכים להגיש בשנית.

* מועד הגשת המכרז נדחה מה- 2.1.22 עד ה- 16.1.22


כללי

מכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון (להלן: המכון) הנמצא בבעלות משותפת של התאגידים, הינו מתקן הנדסי גדול המטפל בשפכי כפר סבא והוד השרון. במכון קיימים עשרות מתקנים הנדסיים ובהם ציוד רב הכולל משאבות, מפוחים, בקרים, מערכות ניטור, מכונות להסמכה ולסחיטת בוצה ועוד. המכון פועל באופן רציף לאורך כל ימות השנה ולפיכך תפעולו של המכון מתבצע בו במשמרות.
התאגיד פונה בזאת למציעים שיענו על דרישות הסף נשוא מכרז זה להגיש הצעתם לניהול מכון טיהור השפכים (להלן: מנהל המט"ש).


שעות העבודה

עבודת מנהל המט"ש הינה בשעות היום, וכן לתת מענה בשעות שמחוץ לשעות העבודה ככל שיידרש.


מהות התפקיד

 • תחזוקה שוטפת – מנהל המט"ש ידאג לתחזוקה השוטפת של כלל הציוד במט"ש תוך שהוא עוקב אחר תכנית אחזקה מונעת מכאנית וחשמל ודואג לביצוע כל עבוודת התחזוקה.
 • תפעול – מנהל המט"ש ידאג לתפעול השוטף של המט"ש ובכלל זה כלל המערכות ציוד ו מערכות בקרה. מנהל המט"ש יפעיל ספקים בהתקשרות , מפעילים בכירים וחשמלאים
 • ויעשה הכל על מנת שהמט"ש יפעל בצורה תקינה כאשר התקלות מטופלות במקביל וביעילות.
 • תהליך – מנהל המט"ש יכיר את התהליך וכן את הצנרת והתוכניות ויעקב אחר התהליך ויתייעץ עם גורמי המקצוע ובכלל זה מהנדס המט"ש ואף יועצים חיצונים על מנת לפתור
 • בעיות תהליכיות ככל שידרשו
 • ניהול התחזוקה המונעת של המט"ש - מנהל המט"ש יפעיל את המפעיל הראשי אשר ידאג לתחזוקה מונעת של הציוד.
 • ניהול תחזוקת שבר –המפעיל הראשי ידאג לנהל עבודות תחזוקת שבר, ככל שתהיינה כאלה, לרבות פירוק הציוד, פירוק כבלי החשמל (באמצעות חשמלאי), בדיקה ואיתור התקלה והמלצה לטיפול באופן עצמאי או על ידי קבלן חיצוני.
 • איתור תקלות – מנהל המט"ש ידע לאתר ולהיתגבר על תקלות ציוד וינחה את צוות העובדים בפעולות הנידרשות לביצוע.
 • הפקת דוחות – דו"ח חודשי של תקלות בציוד וסטאטוס ביצוע, דוח אחזקה שנתי על פי נהלי הסמכת ISO.


רשאים להגיש מועמדותם בעלי הכישורים הבאים:

 • ידע ונסיון רב בתפעול וניהול מערכות אלקטרומכניות, של לפחות 7 שנים. יתרון משמעותי במערכות הידראוליות, ובפרט מערכות מים וביוב.
 • ידע בתפעול מחשב , יכולת הפעלת בקרים למערכות אלקטרו מכאניות.
 • יכולת לניתוח והפקת דוחות.
 • כישורים נוספים להם יינתן יתרון למועמד
 • יתרון משמעותי ביותר לנסיון בעבודה במכון טיהור שפכים ולידע מעמיק בתהליכים במכון (יש להגיש אסמכתאות לגבי קורסים והכשרות)
 • מהנדס או הנדסאי בניין/ טכנולוגיות מים / חשמל – יתרון משמעותי
 • יכולת עבודה בלחץ, יוזמה, גישת שירות גבוהה, עבודה בצוות.
 • מגורים באזור המרכז
 • יחסי אנוש מעולים.


דגשים נוספים:

 • ועדת האיתור של התאגידים שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • מובהר בזאת כי התאגידים רשאים שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
 • מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.
 • כרגע במשרה זו מועסק עובד היוצא לגמלאות, עמו תידרש חפיפה.


הגשת מועמדות

 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש להעביר עד ליום 16/1/2022 בשעה 10:00 למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בציון "מועמדות למשרת מנהל מכון טיהור שפכים".
 • פניות שיגיעו שלא באופן הנ"ל ושלא עד המועד הנ"ל לא יובאו לדיון.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.