logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

בטחון מים ומוכנות לשעת חירום

 

מוכנות לשעת חירום

מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביוב. הפגיעה במערכת מים וביוב יכולה להתרחש כתוצאה ממלחמה, פעולת טרור יזומה אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת כתוצאה מרעידות אדמה, או במקרים של תקלות טכניות במערכת הולכת המים לבתי התושבים בהיקפים שונים.

תאגיד פלגי שרון ומועצת כוכב יאיר צור יגאל נמצאים בכוננות מתמדת למתן מענה בשעת חירום בתחום המים.

כאן ניתן למצוא הגדרות של מצבי חירום ודרכי הטיפול בהם, רשימת תחנות חלוקת מים בחירום.

 

עדיף להיות מוכנים- שמרו בקבוקי מים בבתים

כדי להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור

בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש, לשלוש יממות - סה"כ 12 ליטר לנפש (אין חובת שימוש במים מינרלים, מספיקים לשם כך מי ברז).

במידה ונעשה שימוש במי ברז, יש לרעננם אחת ל-3 חודשים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית. במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

 

הכנת ערכת סניטציה בבתים

בנוסף לבקבוקי המים, רצוי לשמור בבית ערכת סניטציה, הכוללת ברובה מוצרים פשוטים הנמצאים בבית בשימוש יומיומי.

את הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ"ד או בחדר המוגדר כחדר בשעת חירום בבית.

  • חבילת מגבונים לחים או ג'ל אנטיבקטריאלי- אלה מיועדים לסיוע בשמירה על היגיינה אישית במקום מים.
  • כלים חד פעמיים ומגבות ניר- לשימוש במקרים בהם לא תתאפשר רחצת כלים.
  • שקיות לאיסוף פסולת- לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.
  • שקית סניטציה- לצרכים סניטריים. ניתן לרכוש באתרים מתמחים באינטרנט.

לעלון מידע בנושא ערכת סניטציה לחצו כאן

 

הגדרות מוכנות לשעת חירום

רשות המים הגדירה מספר מצבי חירום בתחום המים שיסייעו לרשויות ולאוכלוסייה להיערך מבעוד מועד לביצוע ההכנות הנדרשות. הכנות אלה יאפשרו מזעור נזקים וחזרה מהירה ככל הניתן לשגרה.

תאגיד פלגי שרון יחד עם מועצת כוכב יאיר צור יגאל, מבצעים פעילויות משותפות במהלך כל השנה, לרבות תרגילים משותפים פגישות ותיאומים, על מנת להיות ערוכים ככל האפשר לכל תרחישי חירום אפשריים.

מומלץ להכיר את מצבי החירום כך שאם יוכרז מצב חירום ע"י רשות המים, תדעו מה משמעותו ותכירו את הפעילויות המתבצעות ע"י התאגיד והמועצה על מנת להמשיך ולספק שירותים לתושבי היישוב.

כמו כן, ניתן למצוא כאן מפה של תחנות חלוקת המים ברחבי היישוב במקרי חירום. שננו את מיקום התחנה הקרובה לביתכם. במצב חירום ידאג התאגיד לעדכן את התושבים במיקום התחנות הפתוחות באמצעי התקשורת, באתרי האינטרנט של המועצה והתאגיד, באמצעות הודעות טלפוניות, ובכל אמצעי אשר יעמוד לרשותו בהתייחס למצב הנתון.

 

פירוט מצבי החירום והטיפול בהם

מצבי חירום הוגדרו על סמך תרחישים אפשריים שנקבעו על פי נסיון העבר. כל מצב חירום מתייחס לתרחיש מסוים וההשפעות שלו על הפעולות השוטפות.

הפעילות העיקרית של התאגיד במצבי החירום מתייחסת לאפשרויות אספקת המים ברחבי המועצה. כמו כן מפורטות פעילויות שהתאגיד ינקוט בהן, על מנת להמשיך ככל שניתן בשגרת אספקת מים מהצנרת, או לחלופין, באמצעות תחנות חלוקת מים. במקביל לפעילות זו יבצע התאגיד פעולות נוספות לתיקון התשתיות מהר ככל שניתן.

 

מצב חירום 3 – שיבושים באספקת המים

במצב זה צפויים קשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים כתוצאה מפגיעה בתשתיות ארציות (מים וחשמל). נדגיש כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה. על פי הנחיות רשות המים, במצב זה תסופק כמות מים מופחתת ומוגבלת מאשר בשגרה.

  • תאגיד פלגי שרון ישלוט על ויסות המים ברחבי המועצה כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים תהיה קטנה ככל שניתן.
  • בבתי התושבים יתבטא הקושי בהפסקות מים לסירוגין, כדי לאפשר לכלל התושבים ביישוב לקבל את מנת המים המגיעה להם. או לחלופין, לחץ המים יפחת ויהיה נמוך מהרגיל ביחס לשגרה.

כלל התושבים יונחו לצמצום השקיית גינות, שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות אך לא חיוניות בעיתות מצוקה.

 

מצב חירום 4 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות היישוב

במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות היישוב, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת. כמו כן יתכנו מצבים של פגיעה באיכות המים, מצב אשר ימנע בחלק משכונות היישוב שימוש במי הברז לצרכי שתייה עד לפתרון הבעיה.

- על פי הנחיות רשות המים, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה.

תאגיד פלגי שרון והמועצה, נערכו בשיתוף פעולה הדוק לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים ניידים אשר יפוזרו במתקנים וברחובות היישוב על פי תכנון קבוע מראש - ראו פריסת תחנות חלוקת מים

התושבים יתבקשו לגשת לתחנה הקרובה אליהם, כדי לקבל מים במיכלי קיבול, אותם יקבלו בתחנת החלוקה. (רצוי להצטייד במיכלים נוספים מהבית). מאחר ואיזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי היישוב, כדי להתמודד באופן המיטבי עם כל תרחיש. תחנות החלוקה תיפתחנה לפי התרחיש הנתון ובהתאם להערכת מצב משותפת למועצה והתאגיד.

 

מצב חירום 5 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל היישוב

מצב זה הינו החמור ביותר, ובמהלכו יתכן תרחיש בו יהיה צורך לחלק מים לכל היישוב בו זמנית. מצב זה יתכן עקב פגיעה רחבת היקף בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים משמעותי.

התאגיד והעירייה נערכו גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתייה בלבד (מכסה זו נקבעה ע"י רשות המים והיא מיועדת לשתייה ובישול בלבד).

במצב 5 יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום 4, בתחנות חלוקה שייפרסו בכל רחבי היישוב.

בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תוכנית לתגבור היישוב במידת הצורך ועל פי קביעת רשות המים בזמן הארוע. הקצאת אמצעים מהעתודה יכולה להיות באחד משלושת הסוגים שפירטנו לעיל, או בשילוב שלהם, בהתאם לקביעת רשות המים.

 

בעלי צרכים מיוחדים

על אוכלוסייה זו נמנים כל הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים למחלקת רווחה המועצה.
המעקב והטיפול באוכלוסייה זו מבוצע לאורך ימות השנה על ידי אגף הרווחה במועצה.

קיימת תכנית משולבת למועצה ולתאגיד, לפיה יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסייה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו מידי יממה, או אחת לשלושה ימים במנה אחת.

המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים עם כלי רכב, שיביאו את המים לבתי התושבים.

מידע נוסף: