logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות שלנו.
 
אייקון נגישות

הודעות לציבור

הודעות משנת 2024


הודעות משנת 2023


הודעות משנת 2022


הודעות משנת 2021

 

הודעות משנת 2020


הודעות משנת 2019


הודעות משנת 2018