logo

mobile header

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]
אייקון נגישות

הודעות לציבור

אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכי ההודעות לציבור למוגבלותם.
אם אתם מתקשים לקרוא את מסמכי המכרז וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות גב' רינת אלוס בטלפון: 050-584-8486 או בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הודעות משנת 2021

  • הודעה לתושבי כוכב יאיר-צור יגאל: לפי הנחיית משרד הבריאות, מתבקשים תושבי רחוב אבני חושן להרתיח מים המיועדים לשתייה, שטיפת מזון, בישול, נטילת תרופות וצחצוח שיניים עד להודעה חדשה (יתר השימושים מותרים לשימוש כרגיל). [2021-02-23]
  • הודעה לתושבי כוכב יאיר-צור יגאל: לפי הנחיית משרד הבריאות, מתבקשים תושבי הרחובות הבאים להרתיח מים המיועדים לשתייה, שטיפת מזון, בישול, נטילת תרופות וצחצוח שיניים עד להודעה חדשה (יתר השימושים מותרים לשימוש כרגיל): נוף הרים 76-104 זוגיים, אודם,  אבני חושן, טופז, שוהם, קידרון, עובדת, לשם, מרגלית, עמק האלה, שדרות הדקלים 11-38 וברקת.  [2021-02-19]
  • איש צוות תפעול מכון טיהור - מכרז כוח אדם מס' 1/2021 - גרסה נגישה / גרסת PDF
  • חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעות משנת 2020

הודעות משנת 2019

הודעות משנת 2018