logo

mobile header

הפסקת מים זמנית ברח' הרותם כפר סבא 6.6.2018

לרגל ביצוע עבודות אחזקה ותיקונים,  תתקיים הפסקת מים זמנית ברח' הרותם בכפר סבא

בתאריך 6/6/18 בין השעות 13:00 עד 16:00

בין השעות 8:00-12:00 בצד מזרח

בין השעות 8:00-12:00 בצד מזרח ובין השעות 12:---16:00 בצד מערב

לתשומת לבכם: יתכנו שינויים בשעות הביצוע.

לבירורים ניתן לפנות למוקד השירות לתושב

בטלפון ישיר 09-7640206

אתכם הסליחה על אי הנוחות.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]