logo

mobile header

הבהרה לגבי מכרז 07-2023

תיקון טעות סופר:
בסעיף 1.4 (סעיף ההגדרות), בעמוד מספר 4 למסמכי המכרז, תחת ההגדרה "המכרז"
הכוונה היא למכרז 07-2023 (ולא כפי שמצויין מכרז 09-2023).
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.