logo

mobile header

דרוש/ה מנהל/ת חוזים והתקשרויות

לטובת פרויקט תקופתי בתאגיד פלגי השרון (תאגיד המים והביוב )

נדרש/ת מנהל/ת חוזים והתקשרויות.

הפרויקט יכלול ביצוע הסדרה בכל נושא החוזים וההתקשרויות , נהלים לרבות נושאי כ"א.

ההעסקה ע"י חשבונית בלבד.

תק' הפרויקט מוגבלת. ( עד ל60 יום.)

נודה לקבלת הצעות מחיר חודשית במודל fix price  .

-העבודה תהא במשרדי התאגיד-

לפרטים נוספים ושליחת הצעה יש לפנות לאורלי במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.