logo

mobile header

פרוייקטים מט"ש 2015

proj4מט"ש: הוספת מגובים עדינים ומדידה.

הסדרת השאיבה: הסדרת השאיבה של בוצה ראשונית לתחנת השאיבה.circles2

סחרור מעכלים: פתרון סחרור למעכלים על ידי הוספת יחידות שאיבה לכל מעכל לסחרור הבוצה.circles2

החלפת מערבלים: החלפת מערבלים ערב בלאי מואץ.circles2

החלפת דיפויזרים: החלפת דיפיוזרים עקב עליה בצריכת החשמל.circles2

מט"ש פרוייקטים 2014:

  • IMG 20160324 WA0004
  • שיפוץ מלא למסמיך DAFT לאחר 20 שנה.
  • שיפוץ משאבות בורג שפכים לאחר 20 שנה.
  • שיפוץ משאבות בורג בוצה מסוחררת לאחר 20 שנה.
  • שדרוג מיכל כלור לסינון.
  • משאבת סחרור בוצה מעוכלת.