logo

mobile header

פרוייקטים מט"ש 2015

proj4מט"ש: הוספת מגובים עדינים ומדידה.

הסדרת השאיבה: הסדרת השאיבה של בוצה ראשונית לתחנת השאיבה.circles2

סחרור מעכלים: פתרון סחרור למעכלים על ידי הוספת יחידות שאיבה לכל מעכל לסחרור הבוצה.circles2

החלפת מערבלים: החלפת מערבלים ערב בלאי מואץ.circles2

החלפת דיפויזרים: החלפת דיפיוזרים עקב עליה בצריכת החשמל.circles2

מט"ש פרוייקטים 2014:

  • IMG 20160324 WA0004
  • שיפוץ מלא למסמיך DAFT לאחר 20 שנה.
  • שיפוץ משאבות בורג שפכים לאחר 20 שנה.
  • שיפוץ משאבות בורג בוצה מסוחררת לאחר 20 שנה.
  • שדרוג מיכל כלור לסינון.
  • משאבת סחרור בוצה מעוכלת.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]ey-sharon.co.il