logo

mobile header

פרוייקטים

כתאגיד מים וביוב מוביל, שואף תאגיד פלגי שרון לשפר את רמת השירותים מהם נהנים תושבי כפר סבא וכוכב יאיר- צור יגאל, תוך חתירה מתמדת להתייעלות ושימוש בטכנולוגיות חדישות המגנות על איכות הסביבה.
מדי יום ביומו, אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שאתם, התושבים, תרגישו בהבדל אמיתי באיכות תשתיות המים והביוב העומדות לרשותכם. אי לכך, בחרנו לשתף אתכם בפרויקטים נבחרים שבוצעו בשנת 2020 ושמתוכננים לשנת 2021. זכרו: אנחנו כאן בשבילכם!

פרויקטים בשנת 2020

ציוד שאיבה – תחנות ביוב

תחנת גלעד – הוחלף לוח חשמל חדש לאחר שנתגלו בעיות בהארקת המתקן.

ציוד שאיבה – מתקן הגברת לחץ מים

במהלך 2020 הושלם והופעל מתקן להגברת לחץ מים חדש עבור השכונה החדשה. המתקן ישמש את תושבי השכונה החדשה אשר ממוקמת ברום טופוגרפי, המחייב תוספת הגברת לחץ. בנוסף, ישמש המתקן גם את תושבי שכונת דן ומבואותיו. עם הפעלתו, בוטל המתקן הקיים.

קווי מים

כוכב יאיר צור יגאל: בכוכב יאיר - צור יגאל צנרת המים הקיימת מתבלה ולפיכך קיים צורך מהותי בהחלפת קווים. התאגיד מבצע החלפות קווים בהתאם לצרכים. במהלך 2020 התמקד התאגיד בפרויקטים כמפורט להלן:

 • פרויקט הקמת השכונה החדשה – בשנת 2017 החלה הקמת תשתית מערכת המים הפנימית בשכונה החדשה. הפרויקט הושלם ב-2020 ומשולב במסגרת עבודות פיתוח בשכונה כגון עבודות ביוב, פריצת דרכים, עבודות חשמל, אספלטים ועוד.
 • שיקום צנרת כוכב יאיר – פרויקט בהיקף של כ-5 מלש"ח להחלפת תשתית המים בשכונות בכוכב יאיר. בשנת 2020 בוצע שלב א של הפרויקט ברחובות : האגוז, הכינורות, ההר, מבוא הים והמדבר.

 

קווי ביוב

 • שכונת קפלן כפר סבא –החלפת תשתית הביוב הישנה בשכונה שלב א. הפרויקט נערך בשיתוף עם עירית כפר סבא אשר מחליפה במקביל תשתית ניקוז ומקימה מאגר לקליטת נגר עילי. פרויקט זה ימשיך גם בשנת 2021 ויכלול את מקטע דוד המלך ועד להתחברות לרחוב לוי אשכול.
 • קו סניקה לשפכי כוכב יאיר צור יגאל – קו זה מבוצע בשטח שמחוץ לתחום המועצה ומהווה אתגר אל מול גורמי תשתית כגון נתיבי הגז ועוד. הקו מחבר בין קווי הסניקה של כוכב יאיר למט"ש אייל ויפנה אותם לכיוון דרום השרון. עבודת ההתחברות היתה מורכבת וכוללת תאום הפסקת הזרמת שפכים מכיוון טייבה וטירה תוך תאום מול כל הגורמים הרגולטורים.
 • המייסדים - הכרמל- הארבל – תשתית זו מבוצעת כבר משנת 2019 ומטרתה שיקום צנרת הביוב ברחובות אלה. פרויקט זה מהווה אתגר ביצועי עקב צפיפות התשתיות באזור וכן צפיפות של חנויות וקניונים בסביבה. הקו עצמו מונח בעומקים של כ-5-6 מטר ומבוצע בחלקים נרחבים שלו בטכנלוגית קידוח גמיש להפרעה מינימלית לתנועה. הפרויקט צפוי להימשך גם בשנת 2021
 • רחוב הרצל – שיקום קו מים במקטע הדרומי של רחוב הרצל מכיוון רחוב ויצמן סה"כ כ-400 מ' בקוטר 200 מ"מ.
 • שכונת קפלן שירוול וניפוץ שלב א – ביצוע שירוול וניפוץ ברחובות הקטנים בשכונת קפלן. מבוצע בטכנולוגיה ללא הרס הכוללת שירוול פנים לתשתית ישנה. במקרים מיוחדים מבוצע ניפוץ הגורם גם הוא להפרעות מזעריות בתנועה.
 • מט"ש כפר סבא הוד השרון

 • הוחלפה משאבת בורג לשפכים ולבוצה לאחר שהמשאבות הישנות יצאו מכלל פעולה לאחר כ-20 שנות עבודה.
 • הושלמה תכנית אב למט"ש לקראת הגדלת הספיקות הצפויה והצורך בהרחבת המתקנים
 • בוצע תיאום לתכנון תחנת שאיבה חדשה לשפכי מזרח הוד השרון.


פרויקטים מתוכננים בשנת 2021

כפר סבא

 • המייסדים –הכרמל - הארבל – סיום הפרויקט שהחל בשנת 2019 וכולל חיבור תשתית ברחוב המייסדים, הארבל והכרמל.
 • נתיב מהיר לעיר שלב ב' – מקטע זה מתוכנן להמשיך את הפרויקט מרחוב תל חי ועד רחוב טשרניחובסקי. במקטע זה קוטר הקווים מתחיל מ-200 מ"מ ועד 450 מ"מ. הקו יונחו בעיקר בלילה ויבוצע בתאום עם מפעל המים אשר מחליף תשתית מים בקוטר "12 ווכן בקוטר "8 בשני צידי הרחוב.
 • שכונת קפלן כפר סבא שלב ב – סיום החלפת תשתית הביוב הישנה בשכונה. הפרויקט יבוצע ברחוב דוד המלך ועד לאזור החיבור עם רחוב לוי אשכול
 • ניפוצים ושירוולים – לאור ריבוי התשתיות בעיר פועל התאגיד לביצוע החלפות תשתית בטכנולוגיית הניפוץ והשירוול ללא הרס. במכונת זו נגרם נזק מינמלי למיסעה ובנוסף אין כל שינוי בתוואי הקיים של צנרת הביוב. במהלך 2021 ישלים התאגיד פרויקט החלפת תשתית בשכונת קפלן וכן ברחוב גלר.
 • רחוב בילו – שיקום תשתית ביוב ברחוב בטכנולוגיית הניפוץ. סה"כ כ-250 מ"א.
 • רחוב רמז –טשרניחובסקי – השלמת פרויקט חיבור רחוב רמז עד לרחוב טשרניחובסקי והתאמתו לקוטר עתידי לספיקת עתידיות מבית החולים מאיר

 

מט"ש כפר סבא הוד השרון

 • הקמת מסנן בוצה – לצורך השלמת הוצאת הגבבה נדרש להוציא גבבה מהבוצה. התאגיד יקים מערכת חדישה להוצאת שאריות הגבבה מהבוצה ומניעת הצטברותם במעכלי הבוצה.
 • הקמת מתקן ביוביות – לצורך קליטה מיטבית של ביוביות והוצאת הפסולת והחול מהן לפני שפיכת הביוב.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.