logo

mobile header

פרוייקטים 2015-2016

matashprojectמתקן טיהור שפכים: ביצוע פרויקט התקנת מגובים מכאניים עדינים במתקן לטיהור שפכים.

proj3שדרוג קו ביוב: שידרוג קו הביוב ברחובות רוטשילד ובן גוריון.

circles2קו ביוב רחוב המפלס

circles2החלפת קו הביוב: החלפת קו הביוב ברחוב המוביל לפ.א. בקוטר 400 מ"מ.

circles2הסדרת קווי ביוב וניקוז: הסדרת קווי הביוב והניקוז בשכונת עליה עקב הצפות.

circles2שידרוג קווי ביוב: שידרוג קוי ביוב ברחובות שילר ושיפר.

circles2הוספת מגוב מכאני בתחנת אלבר: הוספת מגוב מכאני נוסף למטרת הוספת אמינות לתחנה.

circles הוספת מגובים- הוספת מגובים בתחנות צור יגאל, גלעד ובית אל..

circlesהחלפת קווי מים - החלפת קווי מים במתחם בארותיים.

proj5שדרוג והחלפת קוי מים:שדרוג והחלפת קווי מים בשכונה צפונית עקב פחת גבוה - החלפת ציר ראשי האילנות.

circlesהוספת יחידת שאיבה: הוספת יחידת שאיבה לביוב נוספת בצור יגאל עקב הגידול בשפיעת הביוב.

circlesהסדרה ושיקום צנרת: הסדרה ושיקום הצנרת בבוסטר דן עקב בלאי והתאמתה ליחידות גדולות עתידיות.

circlesהנחת קו מים ראשי: הנחת קו ראשי רחובות הגלעד ושדרות הארץ.

proj4מט"ש: הוספת מגובים עדינים ומדידה.

הסדרת השאיבה: הסדרת השאיבה של בוצה ראשונית לתחנת השאיבה.circles2

סחרור מעכלים: פתרון סחרור למעכלים על ידי הוספת יחידות שאיבה לכל מעכל לסחרור הבוצה.circles2

החלפת מערבלים: החלפת מערבלים ערב בלאי מואץ.circles2

החלפת דיפויזרים: החלפת דיפיוזרים עקב עליה בצריכת החשמל.circles2

מט"ש פרוייקטים 2014:

  • IMG 20160324 WA0004
  • שיפוץ מלא למסמיך DAFT לאחר 20 שנה.
  • שיפוץ משאבות בורג שפכים לאחר 20 שנה.
  • שיפוץ משאבות בורג בוצה מסוחררת לאחר 20 שנה.
  • שדרוג מיכל כלור לסינון.
  • משאבת סחרור בוצה מעוכלת.