logo

mobile header

פרוייקטים

השקעות 2017 והשקעות מתכוננות ל- 2018

כתאגיד מים וביוב מוביל, שואף תאגיד פלגי שרון לשפר את רמת השירותים מהם נהנים תושבי כפר סבא וכוכב יאיר-צור יגאל, תוך חתירה מתמדת להתייעלות ושימוש בטכנולוגיות חדישות המגנות על איכות הסביבה.

מדי יום ביומו, אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שאתם, התושבים, תרגישו בהבדל אמיתי באיכות תשתיות המים והביוב העומדות לרשותכם. אי לכך, בחרנו לשתף אתכם בפרויקטים נבחרים שבוצעו בשנת 2016 ושמתוכננים לשנת 2017.

זכרו: אנחנו כאן בשבילכם!

ציוד שאיבה – תחנות ביוב

פרויקטים בשנת 2017

כל מתקני התאגיד עברו תהליך הסמכת iso18001 לבטיחות. הוצבו בהם שלטים והוכנסו מתקנים להעלאת רמת הבטיחות בעבודה.
כפר סבא:  במהלך 2017 בוצע שיפוץ ליחידות בתחנת אלבר. היחידות התבלו ונדרש לבצע שיפוץ. השיפוץ בוצע בדירוג כאשר כל פעם מוציאים יחידה אחת לשיקום וכשהיא חוזרת מוצאת הבאה בתור.
כוכב יאיר צור יגאל: הותקנו שני מגובים מכאנים בתחנות גלעד ובית אל. מגובים אלה יאפשרו התמודדות טובה יותר עם פסולת המוזרמת עם השפכים ועשויה לסתום את ציוד השאיבה.

פרויקטים מתוכננים בשנת 2018

כוכב יאיר - צור יגאל: שיקום תחנת צור יגאל – התחנה תשודרג ויוחלף בה ציוד השאיבה. הושמש בור רטוב ישן ושוקם. תחילת הביצוע צפוי במהלך החצי הראשון של 2018 

מים

פרויקטים מתוכננים בשנת 2018

כוכב יאיר - צור יגאל: במהלך 2018 תחל הקמה של תחנת שאיבה חדשה לשאיבת מים עבור השכונה החדשה המתוכננת בצמוד לצור יגאל. התחנה תשמש את תושבי השכונה החדשה אשר ממוקמת ברום טופוגרפי, שמחייב תוספת הגברת לחץ. בנוסף תשמש התחנה גם את תושבי השכונה באזור הלחץ הגבוה בכוכב יאיר, ולפיכך עם הפעלתה תבוטל התחנה הקיימת.

קווי מים

פרויקטים בשנת 2017

כוכב יאיר צור יגאל: בכוכב יאיר - צור יגאל צנרת המים הקיימת מתבלה ולפיכך קיים צורך מהותי בהחלפת קווים בשני היישובים. התאגיד מבצע החלפות קווים בהתאם לצרכים. במהלך 2016 התמקד התאגיד בפרויקטים כמפורט להלן:
 • פרויקט הקמת השכונה החדשה – בשנת 2017 בוצעה הקמת תשתית מערכת המים הפנימית בשכונה החדשה. הפרויקט צפוי להסתיים במחצית הראשונה של שנת 2018. פרויקט הנחת התשתית בשכונה משולב עם עבודות פיתוח התשתית הנוספות המבוצעות בתוך השכונה כגון פריצת דרכים, עבודות חשמל, אספלטים ועוד.
 • דרך הפרחים – בדרך הפרחים הוחלפה תשתית המים הקיימת. הונח קו מים לכל אורך דרך הפרחים ובמקביל הונח קו לחץ גבוה לחיבור בין מתקן הגברת הלחץ החדש לשכונת דן.

פרויקטים מתוכננים בשנת 2018

במהלך 2018 צפוי כי יסתיימו הפרויקטים אותם ביצע התאגיד לצורך היערכות להרחבת היישוב.

קווי ביוב

כפר סבא: התאגיד פועל בהתאם לתוכנית האב של העיר כפר סבא שאושרה ב-2015 ומחליף בהתאם קווי ביוב בהשקעות ניכרות

פרויקטים בשנת 2017

 • רחוב עליה שלב ב – בוצעו עבודות להנחת קווי ביוב באזור רינגלבלום- רמז –פרוג. העבודות כללו הנחת צנרת ביוב בקוטר 500 מ"מ וכן צנרת ניקוז. כתוצאה מעבודות אלו צומצמו מאד היקפי ההצפות בבתים בתקופת החורף. העבודות צפויות להסתיים במחצית הראשונה של שנת 2018.
 • שיקום צנרת ברחוב הכלנית והרקפת – בוצע שיקום בטכנולוגית ניפוץ ושירוול ברחובות אלה. השיקום הינ בטכנולוגיה חדשנית אשר מבוצעת במהירות וללא צורך בעבודות שיקום כלל של מדרכות וכבישים.
 • אנצ'ו סרני – פרויקט משולב עם עיריית כפר סבא. במסגרת הפרויקט יוחלף קטע צינור מרחוב טשרניחובסקי לכיוון מזרח כ-200 מ'. במקביל תבצע העירייה עבודות הסדרת ניקוז.
 • קו מאסף דרומי לתחנת צור יגאל – קו זה עובר לאורך דרך הפטרולים והוא ישודרג כחלק מהיערכות התאגיד לקליטת שפכי השכונה החדשה ושיקום הקו שנדרש להחליפו.

פרויקטים מתוכננים בשנת 2018

כפר סבא
 • רחוב עליה שלב ג' – התאגיד ועיריית כפר סבא ימשיכו את פרויקט הסדרת מערכות ביוב וניקוז בשכונת עליה. קווי הביוב והניקוז יונחו לאורך רחוב רמז עד לכניסה לשכונה מרחוב טשרניחובסקי. העבודות ימשכו ברציפות מיד בתום פרויקט עליה שלב ב
 • הכרמל שלב ב' – מתוכנן להניח קטע צינור בקוטר 500 מ"מ. קטע הצינור יחל מרחוב כצנלסון ויונח עד לרחוב הארבל. רוב הקו יבוצע בקידוח אופקי על מנת לצמצם את משך העבודה ולגרום למינימום הפרעות בתנועה.
 • המייסדים – הארבל ברחוב המייסדים מתוכננות עבודות בשיתוף העירייה להסדרת ניקוז וביוב. זאת כחלק מהיערכות העירייה לפרויקט בינוי ברחוב המייסדים.
 • נתיב מהיר לעיר – עיריית כפר סבא חתמה על הסכם לפיתוח נת"צים ברחוב וייצמן. התאגיד מנצל הזדמנות זאת לחידוש צנרת לאורך הרחוב. הביצוע צפוי להתחיל בחצי הראשון של 2018.
 • רחוב הרצל – שיקום קו מים במקטע הדרומי של רחוב הרצל מכיוון רחוב ויצמן סה"כ כ-400 מ' בקוטר 200 מ"מ
כוכב יאיר-צור יגאל
 • קו מאסף צפוני – קו זה יאסוף את שפכי החלק הצפוני של השכונה ויזרים אותם דרך המרכז למערכת איסוף השפכים הראשית של כוכב יאיר.
 • קו סניקה ממט"ש אייל – לקראת הפעלתו הצפויה של מט"ש דרום השרון יעברו השפכים של היישוב ממט"ש אייל למט"ש דרום השרון. נדרש להניח קו מחבר שיבוצע מהכניסה למט"ש אייל ועד קו הסניקה הראשי מכיוון תחנת אלכסנדר העובר לאורך כביש 6 מצפון לדרום.

מט"ש כפר סבא הוד השרון

 • בשנת 2017 הושלמו שני פרויקטים בהיקף כולל של כ-3 מליוני ש"ח כמפורט להלן:
 • השלמת פרויקט הקמת מגובים מכאניים עדינים – הפרויקט החל ב-2016 ומטרתו הוצאת גבבה (פסולת המגיעה עם זרם השפכים כגון מגבונים) עדינה אשר גורמת נזקים לציוד הסובב במט"ש. במסגרת הפרויקט הותקן גם מד ספיקה חדש לכלל השפכים הנכנסים למט"ש.
 • השלמת פרויקט הקמת תחנות שאיבה לבוצה ראשונית - תחנות הבוצה הראשונית הותקנו ביציאה מכל אגן שיקוע וסונקות בוצה ישירות למיכל בוצה מוסמכת. התחנות הותקנו במקום ברזים טלסקופיים אשר התבלו. התחנות מאפשרות לסנוק בוצה בריכוז מוצקים גבוה ו"לדלג" על שלב ההסמכה לבוצה הראשונית.

פרויקטים נוספים

 • הפעלת מתקן ביו גז –גז גנראטור - גז מתאן נוצר בתהליך עיכול הבוצה במט"ש. גז זה הינו בעל ערך שיורי אנרגטי. מכיוון שגז זה הינו "גז חממה" נדרש לשרוף אותו באמצעות לפיד. במהלך 2016 ו-2017 הוקם מתקן המנצל את עודפי הגז לצורך ייצור חשמל. ההספק המיוצר במתקן הביוגז גנראטור שווה לכ-50% מההספק הניצרך במט"ש. במתכונת זו צפוי כי עלויות החשמל במט"ש ירדו בהיקפים ניכרים. בעקבות הקמת המתקן צפוי כי רמת הפליטות לסביבה תרד באופן משמעותי.
 • החלפת משאבות בורג שפכים ובוצה – הוזמנו והותקנו 2 משאבות בורג לשפכים ולבוצה חוזרת. המשאבות הישנות פועלות מיום הקמת המט"ש ונדרש להחליפם.

פרויקטים מתוכננים בשנת 2018

 • הקמת מסנן בוצה – לצורך השלמת הוצאת הגבבה נידרש להוציא גבבה מהבוצה. התאגיד יקים מערכת חדישה להוצאת שאריות הגבבה מהבוצה ומניעת הצטברתם במעכלי הבוצה.
 • הערכות לשיקום בריכת הויסות – בריכת הויסות הקיימת פועלת בצורה לא יעילה ונדרש לשקמה ולהקים יחידות שאיבה חדשות למתקן הסינון. הפרויקט יוכן לקראת מכרז ב-2018.
 • הקמת מתקן ביוביות – לצורך קליטה מיטבית של ביוביות והוצאת הפסולת והחול מהן לפני שפיכת הביוב.

matashprojectמתקן טיהור שפכים: ביצוע פרויקט התקנת מגובים מכאניים עדינים במתקן לטיהור שפכים.

proj3שדרוג קו ביוב: שידרוג קו הביוב ברחובות רוטשילד ובן גוריון.

circles2קו ביוב רחוב המפלס

circles2החלפת קו הביוב: החלפת קו הביוב ברחוב המוביל לפ.א. בקוטר 400 מ"מ.

circles2הסדרת קווי ביוב וניקוז: הסדרת קווי הביוב והניקוז בשכונת עליה עקב הצפות.

circles2שידרוג קווי ביוב: שידרוג קוי ביוב ברחובות שילר ושיפר.

circles2הוספת מגוב מכאני בתחנת אלבר: הוספת מגוב מכאני נוסף למטרת הוספת אמינות לתחנה.

circles הוספת מגובים- הוספת מגובים בתחנות צור יגאל, גלעד ובית אל..

circlesהחלפת קווי מים - החלפת קווי מים במתחם בארותיים.

proj5שדרוג והחלפת קוי מים:שדרוג והחלפת קווי מים בשכונה צפונית עקב פחת גבוה - החלפת ציר ראשי האילנות.

circlesהוספת יחידת שאיבה: הוספת יחידת שאיבה לביוב נוספת בצור יגאל עקב הגידול בשפיעת הביוב.

circlesהסדרה ושיקום צנרת: הסדרה ושיקום הצנרת בבוסטר דן עקב בלאי והתאמתה ליחידות גדולות עתידיות.

circlesהנחת קו מים ראשי: הנחת קו ראשי רחובות הגלעד ושדרות הארץ.

proj4מט"ש: הוספת מגובים עדינים ומדידה.

הסדרת השאיבה: הסדרת השאיבה של בוצה ראשונית לתחנת השאיבה.circles2

סחרור מעכלים: פתרון סחרור למעכלים על ידי הוספת יחידות שאיבה לכל מעכל לסחרור הבוצה.circles2

החלפת מערבלים: החלפת מערבלים ערב בלאי מואץ.circles2

החלפת דיפויזרים: החלפת דיפיוזרים עקב עליה בצריכת החשמל.circles2

מט"ש פרוייקטים 2014:

 • IMG 20160324 WA0004
 • שיפוץ מלא למסמיך DAFT לאחר 20 שנה.
 • שיפוץ משאבות בורג שפכים לאחר 20 שנה.
 • שיפוץ משאבות בורג בוצה מסוחררת לאחר 20 שנה.
 • שדרוג מיכל כלור לסינון.
 • משאבת סחרור בוצה מעוכלת.
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]