logo

mobile header

דבר היו"ר

רפי סער

תאגיד המים פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא ומועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל מחויב למצוינות באספקת שירותי מים וביוב לתושבים, תוך מתן מענה הולם לצרכיהם בתחומים אלו.

הנהלת התאגיד ועובדיו, ואני בראשם, רואים בעמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות המים, בסדירות אספקתם ובאיסוף שפכים וטיהורם, תוך הקפדה על התקנים המחמירים ביותר של הגנת הסביבה ושמירה על משאבי הטבע, כערך עליון שאין לסטות ממנו.

אנו שואפים להיות ממובילי תחום שירותי המים והביוב במדינת ישראל, תוך מתן מענה יעיל ופרטני לכלל הציבור. אני סמוך ובטוח כי השאיפה שלנו למצוינות ניכרת מעל ומתחת לפני השטח, ואנו עומדים לשירותכם בכל דבר ועניין.

שלכם,

רפי סער

יו"ר הדירקטוריון

 

hr

 

דבר המנכ"ל

תאגיד המים פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא ומועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל הוקם בשנת 2011, מתוקף חוק תאגידי המים והביוב התשס"א, במטרה לשפר ולשכלל את משק המים והביוב בישובים שתחת תחום אחריותו.

מאז תחילת פעילותו, השקיע התאגיד משאבים רבים בפיתוח תשתיות וקידום תוכניות, בכדי להבטיח אספקה סדירה של מים איכותיים וטיפול נאות בשפכים, בהווה ובעתיד. אנו מתחשבים בצפי גידול האוכלוסיה ובתוכניות הפיתוח העירוני, ובטוחים ביכולתינו לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו לעתיד הקרוב והרחוק כאחד.

הפעילות הענפה שלנו בתחומי תשתיות המים והביוב גלויה ובשקיפות מלאה לכל אחד ואחת מתושבי כפר סבא, כוכב יאיר וצור יגאל. השירות והקשר השוטף עם התושבים נמצאים בראש סדרי העדיפויות של התאגיד ושלי באופן אישי, ואנו נכונים וזמינים לפנייתכם בכל עת.

בברכה,


עדי גולדשטיין

מנכ"לית

 

 

החזון שלנו:  אספקת מים, פינוי וטיהור שפכים באיכות בלתי מתפשרת, עם מבט ירוק ושירות אדיב

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לכזת הנגישות שלנו.